กองเรือยุทธการร่วมคิงส์ เพาเวอร์มอบของขวัญให้เด็ก เป็นกำลังใจ ในวันเด็กแห่งชาติ

กองเรือยุทธการร่วมคิงส์ เพาเวอร์มอบของขวัญให้เด็ก เป็นกำลังใจ ในวันเด็กแห่งชาติ 

           พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วย คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยา กองเรือยุทธการ มาเป็นประธานในพิธีมอบ ของขวัญ ของเล่น อุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียน โรงเรียนสัตหีบ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในรูปแบบ NEW NORMAL ณ โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา ผู้แทนจากบริษัท คิงส์ เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คณะครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 

           พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากวันเสาร์ที่สองของสัปดาห์ ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ แต่ในปีนี้ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองเรือยุทธการ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการแจกของขวัญ ของเล่น ให้กับเด็ก และนักเรียนในพื้นที่สัตหีบในรูปแบบ NEW NORMAL เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ เป็นสถานศึกษาหลักที่มีบุตรหลานของขำราชการกองเรือยุทธการเข้ารับการศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อทหารเรือและกองทัพเรือ

            การจัดกิจกรรม ในรูปแบบ NEW NORMAL ของกองเรือยุทธการได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019แต่ยังคงให้ความสำคัญกับเด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวัง และเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติ ต่อไปในอนาคตตามคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 ที่ว่า "เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติด้วยภักดีมีคุณธรรม"

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 44,784